Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Objednávka

Zboží si můžete objednat přímo na těchto stránkách pomocí e-shopu, e-mailem nebo telefonem. Objednávku potvrdíme a zároveň oznámíme termín dodání.

Zboží bude vyexpedováno dvakrát týdně. V případě přijetí více objednávek najednou bude expedováno ihned.

Způsob platby

Dobírkou nebo předchozím převodem na účet.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo v souladu s § 1829 odst. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží a toto pak bez udání důvodu vrátit. Zboží musí být kompletní, nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. V případě nedodržení některé z těchto podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zásilka bude poslána zpět na náklady odesílajícího. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

Vrácení peněz

Při splnění výše uvedených podmínek Odstoupení od kupní smlouvy a po doručení zboží na naši adresu, bude nakupujícímu nejpozději do čtrnáti dnů vrácena na účet celá zaplacená částka. V případě vrácení kupní částky formou složenky na zadanou adresu, hradí náklady za poštovné zákazník.

Záruční doba a záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Záruka se vztahuje na výrobní vady a  vady použitého materiálu. Nárok na uplatnění záruky zaniká při poškození zboží přepravou. Takto vzniknuté škody je potřeba řešit s dopravcem ihned při přebírání zboží.

Reklamace

Je potřeba, aby zákazník doručil vadné zboží na naši kontaktní adresu, ve kterém vyplní adresu, název výrobku, datum prodeje, číslo prodejního dokladu (nebo kopii dokladu o zakoupení) a popis závady. Zákazník obdrží od prodávajícího do 3 dnů od doručení vadného zboží informaci o reklamaci a způsobu jejího vybavení prostřednictvím e-mailu. Reklamace bude vyřízena od 3 do 7 dnů, od doručení vadného zboží, v komplikovanějších případech bude tato reklamace vyřízena do 30 dnů od jejího přijetí. Reklamované zboží nám neposílejte na dobírku, takto odeslané zboźí nebude naší stranou převzaté, děkujeme za pochopení!

Neoprávněná reklamace

Nárok na uplatnění reklamace nevzniká mimo jiné v případě neodborného zacházení s výrobkem, pokud je předpokládaná životnost zboží kratší než jeho záruční doba, používáním zboží v nevhodných podmínkách, při přirozeném opotřebování zboží, neúměrném zatěžování a rovněž škodami způsobenými
přírodními vlivy.

V případě, že zboží, které kupující reklamuje, nemá vadu a nebo se na něj záruka nevztahuje, je povinnen před převzetím zboží uhradit náklady spojené s dopravou a vyřízením reklamačního procesu.

Podmínky ochrany osobních údajů

Firma Vladimír Skýpala provádí zpracování Vašich osobních údajů, protože je to  nezbytné  pro splnění  kupní smlouvy s Vámi ohledně prodeje objednaného zboží a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů vzhledem k veřejnoprávním povinnostem.

I.  TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Vladimír Skýpala, Růžová 158, Valašské Meziříčí identifikační číslo: 48797022.

Kontaktní údaje správce jsou : Vladimír Skýpala, Růžová 158, 757 01 Valašské Meziříčí, tel: 603 158 675, skypala@abidesign.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.  PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR
- plnění právních povinností, které se na správce vztahují

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplívajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje , které jsou nutné pro úspěšné vyřízení a doručení objednávky - jméno, adresa, email. Můžete uvést i telefonní kontakt, který usnadní doručení nebo případnou komunikaci s Vámi.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III.  DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu trvání účinku práv a povinností ze smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely obchodních sdělení

IV.  PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kromě správce jsou dalšími příjemci osobních údajů společnosti a osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy, společnost zajišťující provozování e-shopu a účetní firma.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V.   VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, omezení  nebo výmaz Vašich osobních údajů, právo na vznesení námitky proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo na odvolání souhlasu se zpracováním a to písemně nebo emailem  na kontaktní adresu správce (viz. bod I.).

V případě pochybností o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů  máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 25.5.2018